ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดี แคมเปญ Year End 2020 ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64 ที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจห้องพักสุดหรู POOL VILLA ที่ SALA PHUKET MAI KHAO BEACH RESORT 3 วัน 2 คืน จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 38,062 บาท

1.นันทิชา ไชยกุล
2.รสวรรณ ธาตวากร
3.เพ็ญจันทร์ จองวิจิตรกุล
4.พัชรีภรณ์ ทรวงโพธิ์
5.พิมพ์ศา วรรณะเอี่ยมพิกุล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อขอยืนยันสิทธ์กับทาง บจม. เซ็นทรัลพัฒนา ได้ที่ คุณเมธาวี เชรษฐศิริ โทร 095-6856905