รายชื่อผู้โชคดี TOP SPENDERS จาก FORWARDING HAPPINESS 2022

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Top Spender (ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สูงสุดตลอดแคมเปญ) จากแคมเปญ “FORWARDING HAPPINESS 2022”

รางวัล แพ็กเกจห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870 บาท

1. ธรรมศักดิ์ เจนพัฒนพงศ์

2. ปรีชา ตั้งเกียรติกำจาย

3. ณรัฐ หาญคาภา

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Top Spender (ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สูงสุดตลอดแคมเปญ) จากแคมเปญ “FORWARDING HAPPINESS 2022”

รางวัล แพ็กเกจห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870 บาท

1. ธนัญกรณ์ อภิศักดิ์มาคง

2. ณรงค์เลิศ งานเกื้อกูล

3. อัญชลี เตมานนท์

4. ภาสุรี โอสถานุเคราะห์

5. ป่าน ขัมภลิขิต

 

Central The1 : เงื่อนไข Top spender

Top Spenders 25 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุตลอดแคมเปญ

รับฟรี แพ็กเกจบัตรกำนัลห้องพักที่ Hyatt Regency Koh Samui ประเภทห้อง King Bed Ocean View จำนวน 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870.- จำนวนรวม 25 รางวัล สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์, เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค, เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค และรับเพิ่มคะแนนเดอะวัน 30,000 คะแนน เมื่อสะสมยอดช้อปครบ 400,000.- ขึ้นไป ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่แสดงเซลล์สลิปที่ชำระด้วยบัตรเครดิต, ใบเสร็จจากร้านค้า ,บัตรเครดิตที่มีหมายเลขบัตรตรงกันกับเซลล์สลิป พร้อมหมายเลขสมาชิกThe1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุล ตรงกัน มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

*หมายเหตุ ไม่รวมใบเสร็จจากการใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต(ฟอเรสต้า), ศรีราชา และ อยุธยา

เงื่อนไข : เฉพาะการทำรายการแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่กำหนดเท่านั้น (ไม่รวมการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ) ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 64 – 6 ม.ค. 65 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา (โซนพลาซาเท่านั้น) ยกเว้น เซ็นทรัล ภูเก็ต(ฟอเรสต้า) รวมช่องทาง Chat & Shop • ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, มูจิ, ซูเปอร์สปอร์ตและร้านค้าในเครือ CRC, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้าน แอนด์ บียอนด์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ทุกสาขา, การชำระเบี้ยประกันและกองทุน, การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง ใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ● สงวนสิทธิ์การให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่กำหนดและนำใบเสร็จทุกใบและบัตรเครดิตไปแสดง ณ จุดลงทะเบียนที่ศูนย์การค้ากำหนดไว้ ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ● บริษัทฯจะคำนวนยอดจากใบเสร็จที่สมาชิกนำมาลงทะเบียนในวันที่ทำรายการเท่านั้น ● บริษัทฯ จะทำการคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิป ● สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ ● บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว ● ของรางวัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ ● กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว ● บริษัทฯถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญสมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น ● บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง ● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด • ให้บริการ

บัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ● เฉพาะการทำรายการผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็คและลักซ์ ● เฉพาะการทำรายการผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนเดอะวันพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบจ่ายเต็มจำนวนสะสมครบ 400,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ หลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้วเท่านั้น รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 30,000 คะแนน ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Luxury Fashion Trend A/W 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต(ฟลอเรสต้า) ได้ • จำกัดรับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 30,000 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกันกับยอดใช้จ่ายจากบัตรหลัก และคะแนนเดอะวันพิเศษจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 6 ม.ค.65 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 17 ม.ค. 65 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและwww.Centralphuket.com,www.CentralPlaza.co.th,www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค 65 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขบัตรกำนัลห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui • บัตรกำนัล สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ • ยกเว้นวันเข้าพัก 24 ธ.ค. 2564 – 5 ม.ค 2565 ,29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565 และ 12-23 เมษายน 2565 • บัตรกำนัลใช้สำหรับการเข้าพักสองท่านต่อห้อง ในกรณีที่เพิ่มจำนวนแขกท่านที่สามจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 1,600 บาทต่อคืนรวมอาหารเช้า • สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้สองครั้งเมื่อแจ้งทางรีสอร์ทอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพัก• บัตรกำนัลสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ บัตรกำนัลนี้ไม่มีมูลค่าแทนเงินสดและไม่สามารถออกทดแทนได้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย• บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าโดยแจ้งหมายเลขบัตรกำนัลกับฝ่ายสำรองห้องพักและแสดงบัตรกำนัลกับฝ่ายต้อนรับตอนเข้าพัก • ในกรณีที่ไม่ได้แสดงตนในวันที่เข้าพักหรือยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกทันที• บัตรกำนัลนี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตทำงานในไทยเท่านั้น •บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถร่วมกับสิทธิประโยชน์ World of Hyatt หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด

 

SCB เงื่อนไข Top Spender

Top Spenders 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ

รับฟรี แพ็กเกจบัตรกำนัลห้องพักที่ Hyatt Regency Koh Samui ประเภทห้อง King Bed Ocean View จำนวน 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870.- (จำนวนรวม 5 รางวัล) สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่แสดงเซลล์สลิปที่ชำระด้วยบัตรเครดิต, ใบเสร็จจากร้านค้า ,บัตรเครดิตที่มีหมายเลขบัตรตรงกันกับเซลล์สลิป พร้อมหมายเลขสมาชิกThe1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุล ตรงกัน มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

*หมายเหตุ ไม่รวมใบเสร็จจากการใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา และ อยุธยา

เงื่อนไข : สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต SCB Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล อยุธยา) ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 –6 มกราคม 2565 เท่านั้น • เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้า คือ ร้านอาหาร ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านเครื่องหอม เท่านั้น • ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า Central/ Central Food Hall/ Robinson/ Supersports/ Power Buy/ Homeworks/ TOPS market/ TOPS Super/Officemate/ Food Court/ Take Home/ Entertainment Zone /ร้านเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องนอน/ ร้านหนังสือ เช่น B2S/สถาบันกวดวิชาและสถาบันสอนพิเศษ/ ร้านทอง/ คลินิกและสถาบันเสริมความงามและสปา/ คอร์สออกกำลังกายและ Fitness/ รายการผ่อนชำระทุกประเภท (SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung)/ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เครื่องเสียง ร้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT / การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile อาทิ เช่น ร้าน AIS, DTAC, TRUE, Jaymart, iStudio, .LIFE, Samsung บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ เครื่องยนต์และรถยนต์ • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ • ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการ

ขายนี้ • ธนาคารและศูนย์การค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777

• กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 6 ม.ค.65 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 17 ม.ค. 65 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com,www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th,www.Centralworld.co.th หรือ

www.Centralvillagebangkok.com • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค 65 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขบัตรกำนัลห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui • บัตรกำนัล สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ • ยกเว้นวันเข้าพัก 24 ธ.ค. 2564 – 5 ม.ค 2565 ,29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565 และ 12-23 เมษายน 2565 • บัตรกำนัลใช้สำหรับการเข้าพักสองท่านต่อห้อง ในกรณีที่เพิ่มจำนวนแขกท่านที่สามจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 1,600 บาทต่อคืนรวมอาหารเช้า • สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้สองครั้งเมื่อแจ้งทางรีสอร์ทอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพัก• บัตรกำนัลสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ บัตรกำนัลนี้ไม่มีมูลค่าแทนเงินสดและไม่สามารถออกทดแทนได้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย• บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าโดยแจ้งหมายเลขบัตรกำนัลกับฝ่ายสำรองห้องพักและแสดงบัตรกำนัลกับฝ่ายต้อนรับตอนเข้าพัก • ในกรณีที่ไม่ได้แสดงตนในวันที่เข้าพักหรือยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกทันที• บัตรกำนัลนี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตทำงานในไทยเท่านั้น •บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถร่วมกับสิทธิประโยชน์ World of Hyatt หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด


E-Catalog Chat&Shop

ช้อปออนไลน์ผ่านบริการ Chat&Shop ทาง Line OA กับแอดมินได้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00 - 18.00 น. >> https://lin.ee/vwF2C3l

📲ช้อปสะดวก ช้อปปลอดภัย ผ่าน E-Catalog เลือกช้อปสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ ลดสูงสุด 90%* 

Calvin Klein >> https://bit.ly/3m6ibUT
Hour Passion >> https://bit.ly/2V94xX1
Michael Kors >> https://bit.ly/3y3rDMI
Onitsuka Tiger >> https://bit.ly/3DLqaic
Outlet by Club21 >> https://bit.ly/3wASXB6
Salvatore Ferragamo >> https://bit.ly/3juHiRh
SuperSports Factory Store >> https://bit.ly/3tDdvcv
The Cosmetics Company Store >> https://bit.ly/3BzSB1x
Watch Station >> https://bit.ly/3dSfBOP
Under Armour >> https://bit.ly/3eNBJdG

รายชื่อผู้โชคดี The Great Chinese New Year 2021

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw
จากแคมเปญ The Great Chinese New Year 2021

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลแทนเงินสดจากเครือ Central Retail Corporation (CRC) มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณทศพร สูบเด็ง

รางวัลที่ 2 จี้เพชรแท้ Jubilee เพชรน้ำ 99 White Gold มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณภัสส์พิชชา ชูเกียรติวัฒนากุล
2. คุณนิภา คำนันท์
3. คุณสุเชฐ สมแวง
4. คุณสุดารัตน์ พูลสถิติวัฒน์
5. คุณธิดาพร สุขเกิด
6. คุณบุญศรี สุรีย์จามร
7. คุณวศิลป์ สการะเศรณี
8. คุณภูวกร นพเดชศุภากุล
9. คุณชลาลัย ฐามิตรกุล
10. คุณศักดา หรรอารีย์

รางวัลที่ 3 จี้เพชรแท้ Jubilee Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 4 รางวัล
1. คุณสุมลฑา มีเจริญ
2. คุณศุภกิจ โยธาศรี
3. คุณญาณนันท์ ขจรเวช
4. คุณนภา ล้อธรรมจักร

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลแทนเงินสด จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 95 รางวัล
1. คุณกาญจนา เฉลิมสกุลรัตน์
2. คุณสุมิตรา ไตรรัตนธาดา
3. คุณณรินทร์ภรณ์ สุขนาบูรณ์
4. คุณวิบูลย์ศรี ใสเศวตวารี
5. คุณวลัยพร เขตต์วัฒน์
6. คุณสุชาดา ธันธรา
7. คุณธนิตา เจษฎาพรนุรักษ์
8. คุณสุพรรณี ศรีบุรินทร์
9. คุณวรากร จักราชัย
10. คุณกฤตภัค คำศรี
11. คุณวรินทรา สุจิตคิดดี
12. คุณดาริกา ชูตระกูล
13. คุณลินดา ซู่
14. คุณนันทิกา มิ่งขวัญ
15. คุณลักษณา บุตรน้ำเพชร
16. คุณชลทิชา คล้ายพุฒ
17. คุณธนพงศ์ ศิรไพบูลย์
18. คุณสุดจิต เตียวเจริญโสภา
19. คุณนงเยาว์ จันทร์อินทร์
20. คุณมรุต พลธรรมกุณ
21. คุณเสาวลักษณ์ สมน้ำดี
22. คุณสุจารินี ปรีชาถาวณิชกุล
23. คุณศิราณี แก้วงาม
24. คุณพุทรชาด สุขภักดีธรรม
25. คุณทัตทยา ฟราเซียร์
26. คุณนัทธมนต์ เอี่ยมอรุณกิจการ
27. คุณรินฤดี โซ่มงคล
28. คุณ Viktoriya degalova
29. คุณทัศณีย์ ต้นพิพัฒน์
30. คุณธีรวัฒน์ ทองนอก
31. คุณฉัตรชัย รัฐภูมิ
32. คุณฉมาถรณ์ ขังแข็ง
33. คุณจิราวรรณ ยุทธสุภากร
34. คุณพรพนิต รัตนกุล
35. คุณพรชุรี ธรรมนะจิตต์
36. คุณวรวิชญ์ จิรพณิช
37. คุณวรินทร์ธร อนุวงศ์พินิจ
38. คุณศศิวิมล เต็มเจริญกิจ
39. คุณมลฤดี ศรีแตงอ่อน
40. คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย
41. คุณพรพรรณ บุญเฉลิมศักดิ์
42. คุณปรียนันท์ ลีลาหงส์จุฑา
43. คุณอัจฉรา ผ่องแผ้ว
44. คุณอุไรวรรณ ดำรงกิจการวงศ์
45. คุณนิรมล ทวิวัฒน์
46. คุณอรเพ็ญ สุขกิจประเสริฐ
47. คุณอิชช์กันต์ อชิรสิทธิ์ภวัต
48. คุณทิมพิกา โลหะวิตตะ
49. คุณชุลีวรรณ บุญธรรม
50. คุณปรีชญา โดยเจริญ
51. คุณชลิดา หน่อเพ็ชร
52. คุณกิตติมา นพเก้ารัตนมณี
53. คุณประวีพรรณ งามวุฒิกุล
54. คุณธัญณภัสส์ ประเสริฐจริง
55. คุณชูชีพ ปิณฑะสิริ
56. คุณเรณู ลือขุนทด
57. คุณวิภาดา ทรงเดชาไกรวุฒิ
58. คุณอัฉรัตน์ ลือเลิศ
59. คุณตุลยดา ซู
60. คุณอากาศ จันด์
61. คุณภัทรวดี นามวงศ์
62. คุณไพลิน อัครวิบูลย์
63. คุณพรรษพรรณ อากาศฤกษ์
64. คุณอำพรรณ ชัยแก้ว
65. คุณมานิต กองงาม
66. คุณรัตนาพร ธีรปรเมศวร์
67. คุณวิภา สุบงกฏ
68. คุณกาญจนา เลาหะกุลธรรม
69. คุณปัทมาภรณ์ พวงศรี
70. คุณณัฐวดี รอดสนิจ
71. คุณจิตเจริญ ชาญณรงค์
72. คุณปุณณิฐฐา วิชญศิวานนท์
73. คุณสรวิศ ผลภาษี
74. คุณจันทร์จีรา อิ่มอารมณ์
75. คุณวินีรัตน์ ถาน้อย
76. คุณโสนยา ฟูเกียรติกุล
77. คุณมนัญญา ศิริวรรณ
78. คุณสิรินดา ลู่เจริญ
79. คุณกาญจนา พรหมเดเวช
80. คุณศรีสุดา อาลัยจิตร์
81. คุณกาญจนา จิรสินรุ่งโรจน์
82. คุณแสวง สมศรี
83. คุณณัฐฐิฐา หากลิ่นดี
84. คุณอรอนงค์ ฝูงวรรณลักษณ์
85. คุณสุวรรณี กาญจนาคาร
86. คุณสัญญา วีระไวทยะ
87. คุณจุฑา นามวงษ์
88. คุณหทัยกานต์ หนึ่งน้ำใจ
89. คุณสุภาวรรณ เอาทองทิพย์
90. คุณทิพย์สุคนธ์ กันทะเตียน
91. คุณสกลชัย เจริญทรัพยานันท์
92. คุณวัชรพล รุจิเรข
93. คุณอรุณี ตรีวิศวเวทย์
94. คุณสุพัตรา ศุภสร
95. คุณจุรีภรณ์ บุญรอด

• ลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 30 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณอรจิรา กระจ่างนฤมลกุล โทร 02-667-5555 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ค. 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • รางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสี และแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
เงื่อนไขรวม • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Lucky Draw, Top Spenders, และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • ของรางวัล Lucky Draw และรางวัล Top Spenders เป็นจำนวนนรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com

เงื่อนไขลุ้นรางวัล LUCKY DRAW
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 – 21 ก.พ. 2564 เท่านั้น • ใช้จ่ายตามกำหนดครบทุกๆ 1,500.- รับ 1 สิทธิ์ ชิงโชค • รับเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายจากร้าน Jubilee ในโซนพลาซาของศูนย์การค้า, ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครไทย ณ ร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าฯ และนำใบเสร็จมาลงทะเบียน • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 21 ก.พ. 2564 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ในโซนพลาซาเท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • จับรางวัล 29 มี.ค. 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี 23 เม.ย. 2564 ณ.เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและที่ www.CentralWorld.co.th,www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.CentralPhuket.com, www.Centralvillagebangkok.com • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 5-11 พ.ค. 2564 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด • รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รางวัลที่ 1 – บัตรกำนัลแทนเงินสดจากเครือ Central Retail Corporation (CRC) มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท • บัตรกำนัลแทนเงินสด ประกอบด้วย บัตรกำนัลเงินสดสำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่ารวม 50,000 บาท สามารถใช้ได้เฉพาะแผนกและสินค้าที่ร่วมรายการ และบัตรกำนัลเงินสดสำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มูลค่ารวม 50,000 บาท สามารถใช้ได้เฉพาะแผนกและสินค้าที่ร่วมรายการ • รางวัลที่ 2 – จี้เพชรแท้ Jubilee เพชรน้ำ 99 White Gold มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี แบบ ไซส์ น้ำหนัก และรุ่น ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • รางวัลที่ 3 – จี้เพชรแท้ Jubilee Line Collection เพชรน้ำ 99 E Color Diamond HEART CHARM มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 39,600 บาท • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี แบบ ไซส์ น้ำหนัก และรุ่น ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • รางวัลที่ 4 – บัตรกำนัลแทนเงินสด จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 95 รางวัล รวมมูลค่า 475,000 บาท • ประกอบด้วย บัตรกำนัลเงินสดจาก H&M มูลค่ารวม 41,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Jaspal มูลค่ารวม 39,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Zara มูลค่ารวม 53,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Adidas มูลค่ารวม 47,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Pandora มูลค่ารวม 68,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก SE-ED มูลค่ารวม 108,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Toy R Us มูลค่ารวม 20,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Sizzler มูลค่ารวม 27,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Sukishi มูลค่ารวม 35,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก The Pizza Company มูลค่ารวม 20,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสดจาก Swensen’s มูลค่ารวม 16,000 บาท และบัตรกำนัลเงินสดจาก Starbuck มูลค่ารวม 1,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 1-20 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Toy R US มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 21-38 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Pandora รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 39-50 รับบัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 51-61 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 62-69 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 70-77 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 78-82 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 83-87 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 3,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 88-91 บัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 1,500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company Company รวมมูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 92-93 รับบัตรกำนัลเงินสด H&M มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Zara มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด SE-ED รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Starbucks มูลค่า 500 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 94 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Adidas มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Sizzler มูลค่า 500 บาท , บัตรกำนัลเงินสด Sukishi มูลค่า 500 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • ผู้โชคดีลำดับที่ 95 รับบัตรกำนัลเงินสด SE-ED มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Pandora มูลค่า 1,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Jaspal รวมมูลค่า 2,000 บาท, บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s รวมมูลค่า 1,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัตรกำนัล ได้เฉพาะร้านค้าที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • บัตรกำนัลเงินสด H&M สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Jaspal สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Zara สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Adidas สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Pandora สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด SE-ED สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Toy R Us สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Sizzler สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 • บัตรกำนัลเงินสด Sukishi สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด The Pizza Company สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 • บัตรกำนัลเงินสด Swensen’s สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัตรกำนัล ได้เฉพาะร้านค้าที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เฉพาะในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • เงื่อนไขบัตรกำนัล และระยะเวลาการใช้เป็นไปตามแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนมือ หรือโอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และผู้โชคดีไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนของรางวัลได้


รายชื่อผู้โชคดี TOP SPENDERS The Great Chinese New Year 2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS*
จากแคมเปญ The Great Chinese New Year 2021

รับสิทธิพิเศษปรึกษาดวงชะตาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

1. คุณสุธี ลักษณ์ธนากุล
2. คุณณัฐสิทธิ์ ศิริรักษ์
3. คุณณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
4. คุณทศพร สูบเด็ง
5. คุณวิไลลักษณ์ แสงมูล

• ลูกค้า 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิพิเศษปรึกษาดวงชะตาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา • มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวนรวม 5 รางวัล • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 30 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณอรจิรา กระจ่างนฤมลกุล โทร 02-667-5555 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564 ในเวลาทำการ 10.00 – 12.00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS* ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • วัน เวลา และสถานที่ปรึกษาดวงชะตาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขรวม

โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Lucky Draw, Top Spenders, และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • ของรางวัล Lucky Draw และรางวัล Top Spenders เป็นจำนวนนรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com

เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS (เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ)

สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 - 21 ก.พ. 2564 เท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา ภายในศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็นเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • ลูกค้า 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ ปรึกษาดวงชะตาแบบ private กับหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา (ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์) • มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวนรวม 5 รางวัล • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 23 มี.ค. 2564 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th, www.Centralvillagebangkok.com • ในกรณีที่มีลูกค้า Top Spender มากกว่า 1 ท่านที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขและเป็นยอดที่เท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายถึงจำนวนนั้นๆ ก่อน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ วันที่ 24-30 มี.ค. 2564 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


CENTRAL VILLAGE VIP SUMMER PRIVATE SALE

CENTRAL VILLAGE VIP SUMMER PRIVATE SALE วันที่ 26-28 มี.ค. 64 

เฉพาะคุณเท่านั้น! กับ Special Offers จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ

  • Marimekko
  • Calvin Klein
  • Polo Ralph Lauren
  • Tommy Hilfiger
  • Jim Thompson
  • Outlet by Club 21

ลดพิเศษสูงสุด 80% พิเศษลดเพิ่มสูงสุด 20%
พิเศษลงทะเบียนรับบัตรของขวัญมูลค่า 1,000-.*

สอบถามจองสิทธิ์ โทร 02-550-6555

VIP Private Sale Event 26 - 28 March 2021
Special Offers
Polo Ralph Lauren
ซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 500 บาท
(สามารถใช้ voucher จากทางศูนย์ได้ภายในบิล)

Tommy Hilfiger
On-top 15% เมื่อซื้อสินค้า 3 ชิ้น และ on-top 20% เมื่อซื้อสินค้า 5 ชิ้น
(สำหรับสินค้าที่ลดไม่เกิน 50%)
Jim Thompson
ซื้อสินค้าภายในร้าน รับส่วนลด On-top เพิ่ม 20%
(*except the promotion items - kids wear & dolls buy 2 get 50% on top)
Calvin Klein
ช้อปครบ 5,000 บาท (ยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลด) ลดเพิ่ม 500 บาท
The Outlet by Club 21
ต่อที่ 1 : สินค้าในร้านลดสูงสุด 90%
ต่อที่ 2 : ซื้อสินค้าครบ 3 ชิ้น รับส่วนลดเพิ่ม 5%
ซื้อสินค้าครบ 5 ชิ้น รับส่วนลดเพิ่ม 10%
ต่อที่ 3 : พิเศษเฉพาะลูกค้า VIP ที่โชว์ SMSและลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันงาน
• ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทสุทธิ รับ instant voucher ลดในบิลทันที 500 บาท
• ซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทสุทธิ รับ instant voucher ลดในบิลทันที 1,200 บาท


Help Thai Fight COVID-19

"ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19” (Help Thai Fight COVID-19) ชวนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19

เซ็นทรัลพัฒนาในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ขอชวนทุกคนร่วมก้าวผ่านวิกฤติโรคระบาดไปพร้อมกัน ด้วยการร่วมสมทบทุน และสนับสนุนสินค้าและบริการต่างๆ จากพันธมิตรและร้านค้าในเครือ โดยเงินสมทบทุนที่ได้จากโครงการนี้ จะมอบผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับ 3 หน่วยงานดังนี้
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเป็น #ทีมไทยไฟท์โควิด โดยร่วมสมทบทุนผ่านช่องทางดังนี้
- สมทบทุนเข้า บัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 002-2-84631-9
- บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tham-dee คลิก http://bit.ly/3kKqPau
- กล่องบริจาค บริเวณจุดชำระสินค้าหรือจุดประชาสัมพันธ์ ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล
- และช่องทางอื่นๆ ผ่านกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัลและพันธมิตร
*สามารถลดหย่อนภาษีได้

#HelpThaiFightCOVID19 #ทีมไทยไฟท์โควิด
#CENTRALGROUP #CENTRALTHAM #centralpattana #CPNLife #centralwOrld #CentralPlaza #CentralFestival #CentralPhuket #CentralVillage