“ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19” (Help Thai Fight COVID-19) ชวนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19

เซ็นทรัลพัฒนาในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ขอชวนทุกคนร่วมก้าวผ่านวิกฤติโรคระบาดไปพร้อมกัน ด้วยการร่วมสมทบทุน และสนับสนุนสินค้าและบริการต่างๆ จากพันธมิตรและร้านค้าในเครือ โดยเงินสมทบทุนที่ได้จากโครงการนี้ จะมอบผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับ 3 หน่วยงานดังนี้
– คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเป็น #ทีมไทยไฟท์โควิด โดยร่วมสมทบทุนผ่านช่องทางดังนี้
– สมทบทุนเข้า บัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 002-2-84631-9
– บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tham-dee คลิก http://bit.ly/3kKqPau
– กล่องบริจาค บริเวณจุดชำระสินค้าหรือจุดประชาสัมพันธ์ ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล
– และช่องทางอื่นๆ ผ่านกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัลและพันธมิตร
*สามารถลดหย่อนภาษีได้

#HelpThaiFightCOVID19 #ทีมไทยไฟท์โควิด
#CENTRALGROUP #CENTRALTHAM #centralpattana #CPNLife #centralwOrld #CentralPlaza #CentralFestival #CentralPhuket #CentralVillage