THAINESS ARTS AND CRAFTS @VILLAGE SQUARE

(31 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)

เซ็นทรัล วิลเลจ ร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก อาทิเช่น สบู่แกะสลัก ขนมไทย ตุ๊กตาหัวโขน กระเป๋า ผ้ามัดย้อม ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นไทยเท่ ผ่านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ที่ท่านสามารถซื้อฝากเป็นของที่ระลึกแสนประทับใจได้ ณ โซน วิลเลจ สแควร์ (Village Square)