รายชื่อผู้โชคดี TOP SPENDERS จาก FORWARDING HAPPINESS 2022

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Top Spender (ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สูงสุดตลอดแคมเปญ) จากแคมเปญ “FORWARDING HAPPINESS 2022”

รางวัล แพ็กเกจห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870 บาท

1. ธรรมศักดิ์ เจนพัฒนพงศ์

2. ปรีชา ตั้งเกียรติกำจาย

3. ณรัฐ หาญคาภา

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Top Spender (ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สูงสุดตลอดแคมเปญ) จากแคมเปญ “FORWARDING HAPPINESS 2022”

รางวัล แพ็กเกจห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870 บาท

1. ธนัญกรณ์ อภิศักดิ์มาคง

2. ณรงค์เลิศ งานเกื้อกูล

3. อัญชลี เตมานนท์

4. ภาสุรี โอสถานุเคราะห์

5. ป่าน ขัมภลิขิต

 

Central The1 : เงื่อนไข Top spender

Top Spenders 25 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุตลอดแคมเปญ

รับฟรี แพ็กเกจบัตรกำนัลห้องพักที่ Hyatt Regency Koh Samui ประเภทห้อง King Bed Ocean View จำนวน 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870.- จำนวนรวม 25 รางวัล สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์, เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค, เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค และรับเพิ่มคะแนนเดอะวัน 30,000 คะแนน เมื่อสะสมยอดช้อปครบ 400,000.- ขึ้นไป ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่แสดงเซลล์สลิปที่ชำระด้วยบัตรเครดิต, ใบเสร็จจากร้านค้า ,บัตรเครดิตที่มีหมายเลขบัตรตรงกันกับเซลล์สลิป พร้อมหมายเลขสมาชิกThe1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุล ตรงกัน มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

*หมายเหตุ ไม่รวมใบเสร็จจากการใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต(ฟอเรสต้า), ศรีราชา และ อยุธยา

เงื่อนไข : เฉพาะการทำรายการแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่กำหนดเท่านั้น (ไม่รวมการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ) ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 64 – 6 ม.ค. 65 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา (โซนพลาซาเท่านั้น) ยกเว้น เซ็นทรัล ภูเก็ต(ฟอเรสต้า) รวมช่องทาง Chat & Shop • ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, มูจิ, ซูเปอร์สปอร์ตและร้านค้าในเครือ CRC, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้าน แอนด์ บียอนด์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ทุกสาขา, การชำระเบี้ยประกันและกองทุน, การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง ใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ● สงวนสิทธิ์การให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่กำหนดและนำใบเสร็จทุกใบและบัตรเครดิตไปแสดง ณ จุดลงทะเบียนที่ศูนย์การค้ากำหนดไว้ ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ● บริษัทฯจะคำนวนยอดจากใบเสร็จที่สมาชิกนำมาลงทะเบียนในวันที่ทำรายการเท่านั้น ● บริษัทฯ จะทำการคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิป ● สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ ● บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว ● ของรางวัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ ● กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว ● บริษัทฯถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญสมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น ● บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง ● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด • ให้บริการ

บัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ● เฉพาะการทำรายการผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็คและลักซ์ ● เฉพาะการทำรายการผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนเดอะวันพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบจ่ายเต็มจำนวนสะสมครบ 400,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ หลังหักส่วนลดทุกอย่างแล้วเท่านั้น รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 30,000 คะแนน ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Luxury Fashion Trend A/W 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต(ฟลอเรสต้า) ได้ • จำกัดรับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 30,000 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกันกับยอดใช้จ่ายจากบัตรหลัก และคะแนนเดอะวันพิเศษจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 6 ม.ค.65 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 17 ม.ค. 65 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและwww.Centralphuket.com,www.CentralPlaza.co.th,www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค 65 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขบัตรกำนัลห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui • บัตรกำนัล สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ • ยกเว้นวันเข้าพัก 24 ธ.ค. 2564 – 5 ม.ค 2565 ,29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565 และ 12-23 เมษายน 2565 • บัตรกำนัลใช้สำหรับการเข้าพักสองท่านต่อห้อง ในกรณีที่เพิ่มจำนวนแขกท่านที่สามจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 1,600 บาทต่อคืนรวมอาหารเช้า • สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้สองครั้งเมื่อแจ้งทางรีสอร์ทอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพัก• บัตรกำนัลสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ บัตรกำนัลนี้ไม่มีมูลค่าแทนเงินสดและไม่สามารถออกทดแทนได้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย• บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าโดยแจ้งหมายเลขบัตรกำนัลกับฝ่ายสำรองห้องพักและแสดงบัตรกำนัลกับฝ่ายต้อนรับตอนเข้าพัก • ในกรณีที่ไม่ได้แสดงตนในวันที่เข้าพักหรือยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกทันที• บัตรกำนัลนี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตทำงานในไทยเท่านั้น •บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถร่วมกับสิทธิประโยชน์ World of Hyatt หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด

 

SCB เงื่อนไข Top Spender

Top Spenders 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ

รับฟรี แพ็กเกจบัตรกำนัลห้องพักที่ Hyatt Regency Koh Samui ประเภทห้อง King Bed Ocean View จำนวน 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 11,870.- (จำนวนรวม 5 รางวัล) สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่แสดงเซลล์สลิปที่ชำระด้วยบัตรเครดิต, ใบเสร็จจากร้านค้า ,บัตรเครดิตที่มีหมายเลขบัตรตรงกันกับเซลล์สลิป พร้อมหมายเลขสมาชิกThe1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุล ตรงกัน มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

*หมายเหตุ ไม่รวมใบเสร็จจากการใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา และ อยุธยา

เงื่อนไข : สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต SCB Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล อยุธยา) ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 –6 มกราคม 2565 เท่านั้น • เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการโซนศูนย์การค้า คือ ร้านอาหาร ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านเครื่องหอม เท่านั้น • ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า Central/ Central Food Hall/ Robinson/ Supersports/ Power Buy/ Homeworks/ TOPS market/ TOPS Super/Officemate/ Food Court/ Take Home/ Entertainment Zone /ร้านเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องนอน/ ร้านหนังสือ เช่น B2S/สถาบันกวดวิชาและสถาบันสอนพิเศษ/ ร้านทอง/ คลินิกและสถาบันเสริมความงามและสปา/ คอร์สออกกำลังกายและ Fitness/ รายการผ่อนชำระทุกประเภท (SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung)/ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านกล้อง เครื่องเสียง ร้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT / การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile อาทิ เช่น ร้าน AIS, DTAC, TRUE, Jaymart, iStudio, .LIFE, Samsung บัตรโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ เครื่องยนต์และรถยนต์ • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ • ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการ

ขายนี้ • ธนาคารและศูนย์การค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777

• กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 6 ม.ค.65 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 17 ม.ค. 65 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com,www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th,www.Centralworld.co.th หรือ

www.Centralvillagebangkok.com • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค 65 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขบัตรกำนัลห้องพัก Hyatt Regency Koh Samui • บัตรกำนัล สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ • ยกเว้นวันเข้าพัก 24 ธ.ค. 2564 – 5 ม.ค 2565 ,29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565 และ 12-23 เมษายน 2565 • บัตรกำนัลใช้สำหรับการเข้าพักสองท่านต่อห้อง ในกรณีที่เพิ่มจำนวนแขกท่านที่สามจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 1,600 บาทต่อคืนรวมอาหารเช้า • สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้สองครั้งเมื่อแจ้งทางรีสอร์ทอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพัก• บัตรกำนัลสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ บัตรกำนัลนี้ไม่มีมูลค่าแทนเงินสดและไม่สามารถออกทดแทนได้ในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย• บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าโดยแจ้งหมายเลขบัตรกำนัลกับฝ่ายสำรองห้องพักและแสดงบัตรกำนัลกับฝ่ายต้อนรับตอนเข้าพัก • ในกรณีที่ไม่ได้แสดงตนในวันที่เข้าพักหรือยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกทันที• บัตรกำนัลนี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตทำงานในไทยเท่านั้น •บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถร่วมกับสิทธิประโยชน์ World of Hyatt หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด


สองผู้นำอสังหาฯ ของเอเชีย ไทย-ญี่ปุ่น จับมือสู่เบอร์หนึ่งลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งอาเซียน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย ดึงบริษัทใหญ่ต่างชาติ บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท เอเชีย

หนึ่งในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบิ๊กอสังหาฯ ระดับโลก ที่มีบริษัทในเครือเป็นผู้พัฒนาเอาท์เล็ตที่มีสาขากว่า 9 แห่งทั่วญี่ปุ่น

อาทิ โกเทมบะ ริงกุ ชิซุย จรดปากกาเซ็นสัญญาเข้าถือหุ้นในโครงการ ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย ในสัดส่วน 70:30

โดยซีพีเอ็นถือหุ้นใหญ่ ดึงเม็ดเงินกว่า 1,000 ล้านบาทเข้าสู่ประเทศไทย ยกระดับลักชูรี่เอาต์เล็ตสู่ความสำเร็จขั้นต่อไป สร้างประสบการณ์เทียบชั้น

เอาท์เล็ตระดับโลก โดยเฉพาะเอาท์เล็ตยอดนิยมในญี่ปุ่น ด้วยแนวคิด ‘World-Class Outlet with Thai-Japanese Hospitality’

โดยกลุ่มทุนญี่ปุ่นมั่นใจศักยภาพประเทศไทยและซีพีเอ็น หวังผลักดัน ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ขึ้นเป็นอันดับเบอร์หนึ่งลักชูรี่เอาท์เล็ตที่ดีที่สุดในอาเซียน

สู่ความสำเร็จร่วมกัน ‘Two Nations, One Success’ เผยความสำเร็จเซ็นทรัล วิลเลจ เฟสแรก มีร้าน Luxury Brand Outlet สาขาแรกของไทยเปิดครบ

เกือบ 100% แล้ว ยอดขายและทราฟฟิกเป็นไปตามเป้า โดยกระตุ้นการจับจ่ายต่อเนื่องด้วยการเพิ่มส่วนลด on-top ให้กับสินค้าแบรนด์เนมจาก

ที่ลดปกติทุกวัน 35-70% ตลอดทั้งปี และผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อยอดจำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นในประเทศไทย


THE AUTHENTIC THAI DESIGN VILLAGE @ THAI PAVILION

THE AUTHENTIC THAI DESIGN VILLAGE @ THAI PAVILION

(31 สิงหาคม 2562 – 28 พฤศจิกายน 2562)

เซ็นทรัล วิลเลจ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทยพื้นบ้าน ผสมผสานศิลปะร่วมสมัย จากผู้ประกอบการเอกชนทั่วประเทศ ที่เชี่ยวชาญงานหัตถศิลป์พื้นบ้าน และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้ทุกท่านได้เลือกชม เลือกช้อปผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่มีความประณีตบรรจง ณ โซน ไทย พาวิลเลียน (Thai Pavilion)


THAINESS ARTS AND CRAFTS @VILLAGE SQUARE

THAINESS ARTS AND CRAFTS @VILLAGE SQUARE

(31 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)

เซ็นทรัล วิลเลจ ร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก อาทิเช่น สบู่แกะสลัก ขนมไทย ตุ๊กตาหัวโขน กระเป๋า ผ้ามัดย้อม ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นไทยเท่ ผ่านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ที่ท่านสามารถซื้อฝากเป็นของที่ระลึกแสนประทับใจได้ ณ โซน วิลเลจ สแควร์ (Village Square)