ศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ปิดให้บริการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ยกเว้น เฉพาะบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ยังเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจบางประเภทตามประกาศ ดังต่อไปนี้
1) ท็อปส์ เปิดให้บริการ 8.00 น. – 23.00 น.
2) Boots เปิดให้บริการ 11.00 น. – 20.00 น.
3) แฟมิลี่มาร์ท เปิดให้บริการ 11.00 น. – 20.00 น.
4) ร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
(Bonchon, Chatramue, Fresh Me, Fuji, Laemcharoen, Lao Yuan, MK)
5) และอื่นๆ ตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม
บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและความร่วมมือของทุกท่าน
 
#CentralVillage
#BangkokLuxuryOutlet
#LuxuryWithinReach
#BangkokOutlet
#OutletThailand