ศูนย์บริการลูกค้า

  • จุดบริการข้อมูล

สำหรับลูกค้าทั้งกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่พร้อมให้บริการทั้งภาษาไทย, อังกฤษ และจีน รวมถึงบริการอื่นๆ เช่น บริการให้ยืมแบตเตอรี่สำรองสำหรับสมาร์ทโฟน, บริการรถเข็นคนพิการหรือผู้สูงอายุและรถเข็นเด็ก, ตารางบริการรถรับ-ส่งฟรี, รับแจ้งพบทรัพย์สินสูญหาย, บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • จุดบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เพื่อรับ Tourist Privileges เช่น บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย, สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงบริการเช็คสถานะตารางเที่ยวบิน

  • จุดแลกของสมนาคุณ

จุดให้บริการรับสมัคร และแลกรับของสมนาคุณสำหรับสมาชิก The 1 และ The 1 Tourist

What to buy in Thailand | 泰国有什么值得买的
บริการรถเข็นเด็กและ
รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ
What to buy in Thailand | 泰国有什么值得买的
บริการรับแลก
เปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
What to buy in Thailand | 泰国有什么值得买的
บริการแจ้งทรัพย์สินพบ / สูญหาย
What to buy in Thailand | 泰国有什么值得买的
บริการที่ชาร์จมือถือ
What to buy in Thailand | 泰国有什么值得买的
ตารางบริการรถรับส่งลูกค้า
What to buy in Thailand | 泰国有什么值得买的
บริการรับสมัครสมาชิก
The 1 และ The 1
Tourist , จุดรับแลกของ
สมนาคุณและ
สิทธิพิเศษสำหรับนัก
ท่องเที่ยว
What to buy in Thailand | 泰国有什么值得买的
บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย